Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. is bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig te werk gegaan. Daarbij is gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op de website. Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. worden gewijzigd, zonder dat Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V.. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande toestemming van Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. is het niet toegestaan enige informatie of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Noord Hollandse Projectontwikkeling Maatschappij 1 B.V. wordt verzonden is niet beveiligd, tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.